Böyük ağıl sahibləri "ideaları", orta ağıl sahibləri "hadisələri", cılız ağıl sahibləri isə "insanları" müzakirə edər

ƏLAVƏLƏR ƏLAVƏLƏR

XİDMƏTLƏRİMİZ

VERGİ

Vergilər Nazirliyinə işə qəbulla bağlı qaydalar, elanlar, müsabiqə və testlərin nəticələri, statistik məlumatlar

Daha çox oxu

DSMF

Vergiləri banka getmədən onlayn qaydada və ya ExpressPay ödəniş terminalları vasitəsilə nağd qaydada ödəyə bilərsiniz

Daha çox oxu

MÜHASİBAT UÇOTU

E-xidmətlərə daxil olan və rəqəmsal imzalar edən zaman kimliyinizi təsdiqləmək üçün sizin mobil identifikasiyanızdır. Asan İmza bütün mövcud e-xidmətlərdən .

Daha çox oxu

Sorğu

Öz fəaliyyətiniz zamanı vergi sistemiylə bağlı mövcud problemlərin həllində, meydana gələn suallarınıza cavab tapmadıqda Vergilər naziri cənab Fazil Məmmədovla

Daha çox oxu

XƏBƏRLƏR

4 Kasım 2017 Cumartesi

Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində aparılan nağdsız hesablaşmaların hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.
1-ci fəsil
Ümumi müddəalar
Maddə 1. Nağdsız hesablaşmaların məqsədi
Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığını, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsini stimullaşdırmaq, bank sisteminin inkişafını sürətləndirməkdir.
Maddə 2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunvericilik
Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunvericilik bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən və onlara uyğun qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.
2-ci fəsil
Nağdsız hesablaşmaların tənzimlənməsi
Maddə 3. Nağdsız qaydada həyata keçirilən hesablaşmalar
3.1. Nağdsız hesablaşma dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
3.1.1. bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;
3.1.2. ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;
3.1.3. birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar.
3.2. Hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız bu Qanunun 3.1.1-ci maddəsində müəyyən olunmuş formada həyata keçirilə bilər.
3.3. Bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.
3.4. Bu Qanunun 3.3-cü maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq aşağıdakı hesablaşmalar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir:
3.4.1. vergilərin, gömrük rüsumları və yığımlarının, qanunla müəyyən edilmiş inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının və faizlərin, lizinq əməliyyatları üzrə borcların ödənilməsi və kreditlərin verilməsi;
3.4.2. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” və “İcbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş ödənişlər;
3.4.3. dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə ödənilən xidmət haqları və digər yığımlar;
3.4.4. əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar;
3.4.5. stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal xərclərin ödənilməsi;
3.4.6. faizsiz pul vəsaitlərinin (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaların ödənilməsi və qaytarılması;
3.4.7. dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi (xərclənməsi);
3.4.8. təhsil haqlarının ödənilməsi;
3.4.9. turagentlərə ödəmələr.
3.5. Vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən aşağıdakı mallar nağd qaydada satın alına bilər:
3.5.1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu;
3.5.2. əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu;
3.5.3. utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu;
3.5.4. utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu.
Maddə 4. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
4.1. Bu Qanunun tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
4.2. Bu Qanunun tələblərinin pozulması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 5. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanunun 3.3-cü maddəsi ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan vergi ödəyicilərinə münasibətdə 2017-ci il yanvarın 1-dən, digər vergi ödəyicilərinə münasibətdə isə 2017-ci il aprelin 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il.

BİZİM BLOG

17 İnsan
Yeni müştərilərimiz
9000 İnsan
Yeni müştərilərimiz
400 insan
Yeni müştərilərimiz

BİZİM KOMANDA

EMİN KHAN
Creative Designer
YUSİF BƏHLULZADƏ
Mühasib
CEYHUN İSMAYILOV
Mühasib
GÜNAY ABDURRAHMANLI
Mühasib

ƏLAQƏ

Bizə danışın

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

Ünvanı:

Sumqayıt Şəhər 2-ci MKR N.Nərimanov küçəsi

İş vaxtı:

Həftə içi 6 gün Saat 09:00 dan 18:00 dək

Telefon:

+994 50 397 66 99 +994 70 397 66 99 +994 55 999 02 01